Anna-Kaisa Kälviäinen: Mahdollisuus harrastaa on lapsen oikeus

30.9.2016
Viime lauantaisessa Kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa pitämässä puheessaan puheenjohtaja Petteri Orpo nosti harrastustakuun yhdeksi Kokoomuksen tämän hetken konkreettisista tavoitteista. Harrastustakuussa on kyse siitä, että jokaisella lapsella tulisi perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Erityisesti viime vuosina julkisessa keskustelussa on aiheellisesti nostettu esille vakava huoli nuorten syrjäytymisestä. THL:n mukaan arviot syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrästä ovat vaihdelleet 14 000:n ja 100 000:n välillä. Kun puhutaan ilmiöstä, josta aiheutuu pahimmillaan niin huono-osaisuutta kuin mielenterveysongelmiakin, ei nollien lukumäärällä luvussa ole merkitystä – yksikin tapaus on liikaa.

Syrjäytyminen on monipolvinen prosessi, jonka estämiseen ei ole yhtä ratkaisua. Harrastukset ovat varmasti yksi hyvä keino ainakin vähentää syrjäytymisen riskiä. Yhdessä tekemisestä, oppimisesta ja liikunnasta tai vaikkapa taiteesta seuraavat ilon ja innostuksen kokemukset tulisi olla jokaisen lapsen saatavilla. Etenkin liikunnan positiiviset vaikutukset ovat niin monipuoliset, että olisi syytä vakavasti miettiä keinoja, joilla liikuntaharrastus olisi mahdollinen jokaiselle lapselle.

Harrastustakuun toteuttamisessa kunnat ovat avainasemassa. Esimerkiksi harrastustilat ovat usein kuntien omistuksessa, jolloin kunnat voivat myös vaikuttaa niistä perittäviin vuokriin ja maksuihin. Ilmapiirin tulisi olla sellainen että yhteistyö eri toimijoiden – myös eri ikäisten kanssa toimivien – kanssa nähdään luonnollisena ja on tehty helpoksi. Urheiluseuroissa ja järjestöissä tehtävää vapaaehtoistyötä on arvostettava enemmän, tämän jokainen voi toteuttaa omalla kohdallaan asennemuutoksella! Pienituloisten perheiden lasten harrastamisen tukemiseen tulisi tarvittaessa käyttää toimeentulotukea tai harrastusseteliä.

Kokoomuksen valtuustoryhmät ovat monissa kunnissa, esimerkiksi Turussa, jo jättäneet aloitteen harrastustakuusta. Toivottavasti tämä tärkeä asia saadaan toteutumaan mahdollisimma pian ympäri Suomen.

Kategoriat: Varsinais-Suomen Kokoomuksen blogi

Vastaa