Arve ja Valkonen valvomaan sote-uudistusta Varsinais-Suomessa

Turun pormestari Minna Arve ja apulaispormestari Ville Valkonen ovat nousemassa Varsinais-Suomen sote-uudistuksen poliittiseen seurantatyöryhmään. Varsinais-Suomen Kokoomuksen piirihallitus on nimennyt kokoomuksen edustajat työryhmään. Muiksi jäseniksi ehdotetaan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Juhani Nummentaloa Salosta, kunnanhallituksen puheenjohtajaa Mari Mikkolaa Liedosta sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tarja Mäki-Punto-Ristasta Loimaalta.

 

Puolueet nimeävät ryhmään yhteensä 19 jäsentä.

 

Poliittisen seurantatyöryhmän on tarkoitus seurata sote-uudistuksen toimeenpanoa Varsinais-Suomessa ennen kuin uudet aluevaltuustot on valittu.

 

”Soteuudistukseen liittyy paljon uhkakuvia siitä, että ihmisten palvelut heikkenevät, kustannukset kasvavat ja että uudistus tehdään hallinnon ehdoilla. Siksi on tärkeää vaikuttaa siihen, että tunnistetaan kuntien ja järjestöjen vahva rooli hyvinvoinnin kokonaisuudessa ja mm. erityisesti lasten ja perheiden palveluissa ja yhteensovitetaan niitä asiakaslähtöisesti.

 

Yksityiset toimijat ja järjestöt ovat merkittävässä roolissa sote-palveluiden tuottajana ja alueellisesti on varmistettava, että näin on myös jatkossa. Tällä on suuri merkitys niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin.

 

Kaiken toiminnan suunnittelun on oltava asiakaslähtöistä ja helposti eri tavoin saavutettavaa. Digitalisaation vahva hyödyntäminen ja palveluiden sujuvoittaminen ovat avainasemassa nyt, kun uutta organisaatiota aletaan rakentaa”, kommentoi pormestari Minna Arve.

 

Vaikka työryhmä ei tee päätöksiä, sen ohjaava vaikutus sote-uudistuksen toimeenpanon kannalta on hyvin tärkeä Varsinais-Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ollessa yksi tärkeimmistä kansalaisten käyttämistä julkisista palveluista.

 

”Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan ytimessä. Meistä jokainen käyttää niitä jossain vaiheessa elämäänsä. Kokoomukselle on erityisen tärkeää varmistaa, että uudistus mahdollistaa paremmat palvelut, lyhyemmät jonot ja sen, että veroeurot riittävät jatkossakin. Näin suureen uudistukseen liittyy isoja riskejä siitä, että rahaa palaa hallinnon rakentamiseen ilman, että palveluihin saadaan mitään parannusta.

 

Myös yliopistollisen keskussairaalan säilyttäminen Varsinais-Suomessa on ensiarvoisen tärkeää. Maan vasemmistohallitus näyttää rakentaneen mammuttiuudistusta ilman huolta julkisista rahoista, joten paikallistasolle jää todella paljon valmisteltavaa. Myös palvelujen järjestämisen ja rahoituksen seuraavat askeleet pitää jo nyt ottaa huomioon. Kokoomus ei esimerkiksi missään nimessä hyväksy uutta verottajaa eikä maakuntaveroa, jota nyt ajetaan kuin käärmettä pyssyyn, ” linjaa Ville Valkonen, joka on myös Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja.

 

Sote-uudistuksen poliittinen seurantaryhmä on väliaikainen ja se tukee sote-uudistuksen etenemistä sekä aluehallintoon siirtymistä. Tulevat aluevaalit toimitetaan ensi vuoden tammikuussa 23.1.2022. Aluevaaleissa valittu valtuusto jatkaa sote-uudistuksen toimeenpanoa.

Kategoriat: Uutiset