Turun seutukuntien hallitusten kokoomuslaiset puheenjohtajat: Yhteistyöelin perustettava

 

Turun seutukuntien hallitusten kokoomuslaiset puheenjohtajat ovat helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna tehneet yhteisen kannanoton Turun alueen seudullisen yhteistyöelimen perustamisesta. Kannanotto on herättänyt keskustelua seudullisen yhteistyöelimen tarpeesta ja esimerkiksi Turun Sanomat kirjoitti kannanotosta jutun, jossa kysyttiin muiden puolueiden edustajien ajatuksia aiheesta. Voit lukea kannanoton kokonaisuudessaan alta.

Ihmisten arki ei tunne kuntarajoja

Turun seutu on Suomen merkittävimpiä kaupunkikeskittymiä. Ihmiset ovat kohdanneet toisiaan ja käyneet kauppaa samoilla seuduilla jo useiden vuosisatojen verran, ja seudun kehitys on viime aikoina vain kiihtynyt. Edes koronavirusepidemian varjo ei ole heikentänyt lounaisrannikon loistoa. Ilman uusia ideoita ja tahtoa kehittyä kasvu ei kuitenkaan jatku loputtomiin.

Seudun kunnille on muodostettava pysyvä yhteistyöelin. Yhdessä tehtävät asiat jäävät toteutumatta, ellei niitä varten tehdä selkeää rakennetta, jonka avulla asioita linjataan yhdessä. Tarvitaan oma seudullinen toimielin, johon Turku ja ympäryskunnat saavat oman edustuksensa. Toimielimen tehtävänä on suunnitella kuntien yhteisvoimin seudullisen edunvalvonnan linjauksia. Lisäksi on keskusteltava maankäytön ja rakentamisen, seudullisen liikennejärjestelmän, sivistyksen ja kulttuurin, elinvoiman ja markkinoinnin yhteistyöstä.

Kunnat valitsevat omat edustajansa, ja toimielimelle tuotetaan valmistelua kuntien toimesta. Vuosittain toteutetaan myös kaupunkien hallitusten yhteiskokous, jossa keskustellaan avoimesti seutua koskevista ajankohtaisista teemoista.

Yhteistyötä tiivistetään kuntajohtajien ja valtuutettujen kesken. Keskusteluyhteys vakiintuu, ja yhdessä tehtävät asiat eivät jää vain kertaluontoisiksi kokeiluiksi.

Tavoitteena on Turun seudun merkittävä vetovoimaisuuden sekä elinvoiman kasvu. Yrityksille tulee olla nykyistäkin houkuttelevampaa asettua seudulle. Talous kasvaa ja työllisyys paranee, jolloin palvelut turvataan. Ihmisten arki ei tunne kuntarajoja.

Sini Ruohonen, Turku
Matti Alander, Kaarina
Elisa Vuorinen, Raisio
Jan Lindstöm, Naantali
Mari Mikkola, Lieto
Sisko Hellgren, Rusko

Kategoriat: Uutiset