Tunnin juna on valmis rakennettavaksi: V-S Kokoomus vaatii toimia

Tunnin junaa voidaan alkaa rakentaa. Varsinais-Suomen Kokoomus vaatii hallitusta aloittamaan rakennustyöt ja näin viemään päätökseen sen valmistelutyön, jota Kokoomus edellisen hallituksen aikaan intohimolla teki Tunnin junan toteuttamiseksi.

Viime hallituksen 40 miljoonan euron satsausta Turun ja Helsingin välin Tunnin junaan tulee viipymättä jatkaa käynnistämällä Tunnin junan rakentaminen. Hankkeella on useita positiivisia vaikutuksia, jotka kaikki tukevat hallitusohjelman tavoitteita työllisyyden ja kestävän kasvun vahvistamisesta ja päästöjen leikkaamisesta.

Varsinais-Suomen Kokoomus pitää ehdottoman tärkeänä, että hallitus tekee päätöksen Tunnin junan toteutuksen käynnistämisestä syksyn talousarviovalmistelussa tai muussa erillisessä päätöksenteossa. Hallituksen tulee tehdä periaatepäätös Tunnin junan toteuttamisesta ja varata vuoden 2020 budjettiin rahoitus rakentamisen aloittamiseen eli käynnistää Espoon kaupunkiradan sekä Turun ratapihan rakentaminen.

Suomessa on käynnissä useita merkittäviä raidehankkeita, ja näistä hyödyt ovat realisoitavissa nopeimmin Tunnin junasta, koska se on valmis toteutettavaksi välittömästi. Sama kirjattiin Rinteen hallituksen kantana vuoden 2019 toisessa lisätalousarviossa: ”Ratahankkeet laitetaan liikkeelle erillisellä päätöksellä ottaen huomioon kunkin hankkeen tämänhetkisen suunnittelutilanteen.”.

Espoon kaupunkiradalle on mahdollista hakea vielä kuluvalla rahoituskaudella tukea Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta (CEF). Suomessa ei ole muita ratahankkeita, joiden suunnitteluvalmius mahdollistaisi CEF-tuen haun. Vuosien 2021–2027 rahoituskaudella CEF-tukihaussa pärjääminen vaatii nopeita kansallisia päätöksiä, sillä suurimmat tuet jaetaan heti rahoituskauden alussa. Turku-Helsinki Tunnin junalla on suunnitteluvalmiuden puolesta parhaimmat edellytykset hakea ja menestyä haussa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu hankeyhtiöt suurten ratahankkeiden toteuttamistapana. Maan hallituksen tulisi ryhtyä jatkokehittämään hankeyhtiömallia. Alueelliset toimijat ovat valmiit yhteistyöhön mallin kehittämisessä.

Varsinais-Suomen Kokoomus toivoo hallituksen suhtautuvan Tunnin junaan kunnianhimoisesti, jotta viime kaudella tehty työ ei valu hukkaan. Varsinais-Suomen Kokoomus peräänkuuluttaa myös hallituksen vastuuta korkeammasta työllisyydestä ja alhaisemmista hiilidioksidipäästöistä. Molemmissa tavoitteissa Tunnin junan rakentaminen on nopeasti vaikuttava, konkreettinen hanke.

Kategoriat: Uutiset