Kokoomus luottaa kuntiin ja kaupunkeihin sote-uudistuksessa

Kokoomus julkaisi näkemyksensä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkojalostamiseksi. Puolue irtosi hallintohimmelirintamasta ja katsoo, että on järkevintä kehittää palveluita nykyiseen kuntaperusteiseen järjestelmään tukeutuen.

”Linjausten tarkistaminen oli nyt ajankohtaista, sillä hallituksen eron jälkeen meillä on ollut mahdollisuus irtaantua maakuntahallintoon perustuneesta mallista ja palata sille pohjalle, joka alun perinkin on ollut Kokoomuksen lähtökohtana sote-palveluille: palveluiden turvaaminen ihmisille”, toteaa Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.

”Varsinais-Suomen Kokoomus lähtee siitä, että uudistus tarvitaan, jotta ihmiset saadaan pois jonoista. Haluamme kiristää hoitotakuuta, jolla varmistetaan palveluihin pääsy nopeammin. Jos jonoja kuitenkin muodostuu, eikä palvelun piiriin ei pääse määräajassa, tulisi ihmiselle tarjota palveluseteli, jolla hän voi hakea tarvitsemansa hoidon sellaiselta terveysyritykseltä tai -järjestöltä, johon hän luottaa. Samalla kun potilas saa itse valita mistä hän palvelunsa hakee, voimme ohjata myös palveluiden laatua”, kertoo Sirén.

Varsinais-Suomen Kokoomus haluaa panostaa erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin. Parhaimmillaan sairaudet voidaan ehkäistä, jolloin sairaalahoitoa ei välttämättä edes tarvita.

”Uudistuksella on kiire, emmekä halua käyttää aikaa jälleen uuden hallintomallin rakentamiseen. Ihmisen tulee olla uudistuksen keskiössä, ei hallintomallin. Palveluiden turvaaminen on ensisijaista ja hallinto toissijaista. Emme tarvitse uutta hallinnon tasoa, uusia vaaleja tai uusia veroja”, huomauttaa Sirén.

Varsinais-Suomen Kokoomus haluaa nostaa kuntien asiantuntemuksen ja kaupunkien elinvoiman uudistuksen keskiöön. Puolue luottaa siihen, että kaupungeissa ja kunnissa halutaan varmistaa ihmisten oikea-aikaiset, nopeat ja yhdenvertaiset palvelut. Siksi Kokoomus haluaa tukea soteuudistuksessa kuntien ja kaupunkien paikallisia ratkaisuja, esimerkiksi kuntayhtymiä. Kokoomuslainen sote-uudistus rakentuu tälle pohjalle; kuntia ja kaupunkeja vapaaehtoiseen yhteistyöhön tukien ja kannustaen.

Kategoriat: Uutiset