Kokoomus ehdottaa sairaanhoitopiirin tutkimusmäärärahojen korotusta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kokoomusryhmä esittää lääke- ja hoitotieteellisen tutkimuksen rahoituksen lisäämistä. Ryhmä jätti asiasta aloitteen eilen sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa.

”Lääke- ja hoitotieteen kehitys on parempien hoitojen pohja. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tehdään korkeatasoista tutkimusta, mutta sairaanhoitopiirinä olemme jääneet kauas jälkeen esimerkiksi HUS:n tutkimusrahoituksesta, myös suhteessa vastuualueen väkilukuun,” toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Virve Aho.

Tällä hetkellä kuntien palveluhinnoissa maksamista tuloista kohdennetaan 1,5 miljoonaa euroa tutkimusinfrastruktuurin ylläpitoon. Lisäksi valtiolta saadaan noin 3,5 miljoonaa euroa eritysvaltionosuutta ja muilta rahoittajilta (EU, Suomen Akatemia, yritykset) 5,5 miljoonaa suoraan tutkimushankkeille. Pitkän aikavälin vaikuttavuuteen verrattuna panostus on pieni.

”Korkeatasoinen tutkimus palvelee myös korkeatasoista osaamista, koska tutkimusmyönteinen ympäristö houkuttelee parhaita osaajia. Tutkimus on myös elinkeinopolitiikkaa, joka houkuttelee kaikkein korkeimman lisäarvon tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Varsinais-Suomessa onkin esimerkiksi vahva lääketeollisuuden keskittymä, jonka edelleen kehittämiseen koko alueen kannattaa panostaa,” toteaa Ville Valkonen, sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtaja ja Kokoomuksen hallitusryhmän vetäjä.

Kokoomus tahtoo, että nosto rahoitetaan täysimääräisesti kunnille neutraalisti eli sairaanhoitopiirin muuta taloutta sopeuttamalla.

Lisätietoja:

Virve Aho
Sairaanhoitopiirin valtuuston Kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja
0503031593

Ville Valkonen
Sairaanhoitopiirin hallituksen varapuheenjohtaja
0445672201

Kategoriat: Uutiset

Vastaa