Varsinais-Suomen Kokoomuksen maakunnalliset vaalitavoitteet

VARSINAIS-SUOMI – SUOMEN PARAS PAIKKA ELÄÄ JA YRITTÄÄ

Haluamme, että Varsinais-Suomi on maan vetovoimaisin paikka asua, elää, yrittää ja vierailla. Tämä edellyttää, että maakunnan kaikki osaaminen ja voimavarat ovat käytössä.

Kaiken takana on talouskasvu. Kuntien ja valtion velkaantuminen on taitettava. Maakuntamme tarvitsee uusia työpaikkoja, joita voivat synnyttää ainoastaan yritykset – eivät viranomaiset tai poliitikot.

Tarvitsemme toimia yrittämisen edellytysten parantamiseksi. Me Varsinais-Suomessa allekirjoitamme Kansallisen Kokoomuksen vaaliohjelman, jossa työ asetetaan etusijalle esimerkiksi yrittämisen esteitä poistamalla ja verotusta suitsimalla.

Verrattuna pääkaupunkiseutuun Varsinais-Suomessa on jo nyt edullista asua ja elää. Välimatkat työssäkäyntialueillamme sujuvat entistä vikkelämmin, kun panostamme toimiviin kulkuyhteyksiin. Tunnin junan avulla asioiminen myös metropolialueen suuntaan helpottuisi.

Varsinaissuomalaiset korkeakoulut ovat korkeatasoisia. Maakunnastamme löytyy paljon huippuosaamista. Se on valjastettava yhteiseksi hyväksi kaikella voimallaan.

Täysin ainutlaatuinen saaristo, puhdas ruoka, huippuravintolat sekä kattava kulttuuritarjonta ja historia takaavat sen, että Varsinais-Suomi voi olla Suomen vetovoimaisin matkailukohde.

Varsinaissuomalaisilla tulee olla mahdollisuus ostaa lähellä tuotettua puhdasta, turvallista ja kohtuuhintaista ruokaa. Maa- ja kalatalouden on oltava tuottajille kannattava elinkeino. Kaikki hyötyvät, kun varsinaissuomalaiset voivat kokonaisvaltaisesti hyvin.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa yksilön on oltava toiminnan keskiössä, ei hallinnon. Aidon valinnanvapauden on toteuduttava. Tärkeintä on, että kansalaiset saavat hoitoa ja palvelua, kun he sitä tarvitsevat.

Me Varsinais-Suomen Kokoomuksessa emme luettele ongelmia, vaan annamme ratkaisuja. Lue, mihin haluamme tulevalla vaalikaudella erityisesti kotimaakunnassamme panostaa.

Varsinais-Suomella on kaikki potentiaali toimia uuden kasvun airuena – tarvitaan vain pieni korjausliike.

Varsinais-Suomen Kokoomuksen maakunnalliset vaalitavoitteet

MAAKUNTA

Varsinais-Suomen on tarjouduttava rohkeasti pilottialueeksi julkisten palveluiden sähköistämisessä ja muissa täysin uusissa tavoissa tuottaa palveluja.

Liikenteen väylät on laitettava kuntoon. Kokonaisuuteen kuuluvat elinvoimainen lentokenttä sekä tunnin juna eli nopea junayhteys Turun ja Helsingin välillä. Seuraavan hallituksen tavoitteena on oltava, että Varsinais-Suomi kehittyy eurooppalaisen liikenteen ja logistiikan solmukohdaksi ja keskukseksi. Valtatie 8:n parannusta jatketaan ja myös valtatie 9:n parannus nostetaan toimenpidelistalle. Kulkuyhteyksiä saaristoon parannetaan toteuttamalla kiinteä Parainen-Nauvo-yhteys.

TYÖ JA TALOUSKASVU

Haluamme, että yrittäjyys on jokaiselle luonnollinen vaihtoehto työuraksi.

Liiketoiminnan mahdollisuudet uuden teknologian yhdistämisessä palveluihin, meriklusteriin, biotalouteen, lääketeollisuuteen ja maatalouteen on tunnistettava.

Ylilyönneistä normien ja sääntelyn tulkinnassa on päästävä paikallisella tasolla eroon niin, ettei esimerkiksi elinkeinonharjoittajien toimintaa hankaloiteta turhaan.

Seniorikansalaisten kokemus ja työpanos vapaaehtois- ja kolmannen sektorin toiminnassa, kuten omaishoidossa, tulee tunnistaa ja tunnustaa. Seniorien arvo hiljaisen tiedon siirtäjinä työelämässä on hyödynnettävä.

SIVISTYS JA KOULUTUS

Yritysten, korkeakoulujen ja julkisen hallinnon tavoitteellista yhteistyötä uusien ajatusten levittämiseksi ja innovaatioiden luomiseksi on koordinoitava keskitetysti ja suunnitelmallisesti. Urapolkujen koulutuksesta työelämään on oltava sujuvia.

Aivovuoto pääkaupunkiseudulle on tukittava. Vastavalmistuneille Varsinais-Suomessa oppinsa saaneille nuorille on löydyttävä työpaikkoja. Tunnin juna yhdessä etätyön lisääntymisen kanssa mahdollistavat työskentelyn pääkaupunkiseudulla, mutta asumisen ja elämisen kotimaakunnassa.

Laadukas perusopetus on turvattava. Varsinaissuomalaisten peruskoulujen ja lukioiden on oltava kärkijoukoissa digitalisaation ja uusien opetus- ja oppimisympäristöjen tuomisessa koulujen arkeen.

HYVINVOINTI

Varsinaissuomalaisten valinnanvapautta on lisättävä palveluseteleiden nykyistä laajemmalla käytöllä. On varmistettava, että asiakkaan valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö valmistellaan ensi vaalikaudella.

Parhaat käytännöt sekä uudet toimintatavat on otettava sosiaali- ja terveyspalveluissa Varsinais-Suomessa ennakkoluulottomasti käyttöön.

Ennaltaehkäisyyn on panostettava hyvinvointisektorilla sekä koulutuksessa. Jotta vältytään päällekkäisyyksiltä, yhteistyö kaikkien alan toimijoiden, kuten varhaiskasvatuksen ja opetus- ja nuorisotoimen kesken on turvattava.

Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksistä on huolehdittava ja niiden yhteistyötä kuntien kanssa on tehostettava.

Lähipalvelujen saatavuus on turvattava koko maakunnan alueella. Myös kotihoidon ja kotipalvelujen laatu on varmistettava. Erityispalvelut on hoidettava keskitetysti, jotta päällekkäisyyksistä päästään eroon.

Varsinais-Suomeen on perustettava yliopiston, TYKS:in ja alan huipputoimijoiden kanssa yhteistyössä toimiva valtakunnallinen lääkekehityskeskus.

MAATALOUS JA YMPÄRISTÖ

Maa- ja kalatalouden sekä muun ruuantuotannon on oltava yrittäjille kannattavaa. Tilojen elinvoimaisuudesta on pidettävä huolta. Elinvoimaisuus taataan vahvalla maakunnallisella edunvalvonnalla.

Laadukkaan ja korkeatasoisen kotimaisen ruuan vientiä ulkomaille on edesautettava. On rakennettava vahvaa brändiä ja kannustettava yrittäjiä vientihakuisuuteen. Elintarvike- ja ruuantuotannosta on saatava Suomen ruoka-aittaan Varsinais-Suomeen yksi kasvun moottoreista, joka tukee myös matkailualaa.

Maakunnan koulutustarjonnan on tuettava elintarviketoimialaa nykyistä kattavammin. Korkeakoulujen tutkimustoimintaa on suunnattava tukemaan erityisesti biotaloutta.

Varsinais-Suomesta tulee tehdä ravinneneutraali maakunta. On tuettava siirtymistä kokonaan niin kutsuttuun suljettuun kiertoon, jossa kaikki ravinteet, kuten fosfori, otetaan talteen eikä niitä päästetä valumaan Itämereen ja muihin vesistöihin.

Kategoriat: Uutiset

Kommentti artikkeliin “Varsinais-Suomen Kokoomuksen maakunnalliset vaalitavoitteet
  1. asko perho sanoo:

    Kaikki OK mutta tuossa Vihreydessä pitää olla joku suomalainen vanha järkevä ’jalat maassa’ tolkku. Pitää myös selvittää: Kuka maksaa?
    Tuolla selkämme takana annetaan paskan virrata vapaasti mereen ja ydinsukellusveneitä ym makaa romuna sekä täydessä latauksessa meressä !!!
    Siellä koko maailman vihreillä ja vähän meillä muillakin ja varsin työttömillä olisi työmaata

Vastaa