Aluevaaliehdokkaat

Kesällä 2021 voimaan tulleen sosiaali- ja terveysalan uudistuksen myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Näiden hyvinvointialueiden tehtävänä tulee olemaan sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Ennen aluevaltuustojen valintaa, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta ovat vastanneet kunnat. Aluehallintoon siirryttäessä kunnat luovuttavat näistä asioista päättämisen aluevaltuustoille. 

 Varsinais-Suomen hyvinvointialue koostuu Varsinais-Suomen maakunnan kunnista. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee käyttämään 79 jäseninen aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet tullaan valitsemaan aluevaaleilla. Vaalit käydään ensimmäisen kerran tammikuussa 2022, mutta jatkossa ne tullaan käymään kuntavaalien yhteydessä. 

 Äänioikeus määrittyy näiden tietojen mukaan: https://vaalit.fi/aanioikeus1 

 Aluevaalien aikataulu: 

 •  vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021 
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021 
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021 
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle:  viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16 
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021 
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022 
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16 
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022 
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022 
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022  
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022. 

Varsinais-Suomen Kokoomus vaikuttaa hyvinvointialueella 

Varsinais-Suomen kokoomus pyrkii vaikuttamaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asioihin. Varsinais-Suomen Kokoomuksen tavoitteita hyvinvointialuevaaleissa julkaistaan myöhemmin. 

Vastuullisia, luotettavia sekä järkeviä ehdokkaita tarvitaan aina. 

Sinustako ehdokas aluevaaleihin? 

Varsinais-Suomen kokoomus tulee nimeämään ehdokkaita tulevissa aluevaaleissa. Voit ilmaista kiinnostuksesi aluevaaleihin tai ehdottaa sopivaa henkilöä täällä! 

Aluevaltuuston tärkeimpinä tehtävinä tulee olemaan ylimmän päätösvallan käyttäminen, päättäminen taloudesta sekä toiminnasta ja toimielinten nimittäminen.  

Jätettyäsi yhteystietosi ehdokashankintaryhmä on sinuun yhteydessä. Aluevaalit käydään sunnuntaina 23.1.2022.