Tervetuloa Varsinais-Suomen Kokoomuksen sivuille! Olemme yksi Kokoomuksen kolmestatoista piirijärjestöstä ja toimimme Varsinais-Suomen vaalipiirin alueella. Kaikki kokoomusmieliset Pyhärannasta Somerolle ja Kemiönsaaresta Loimaalle ovat tervetulleita mukaan toimintaamme!  Kuntavaalit tulevat. Lähde ehdolle tai ehdota ehdokasta.

Liity jäseneksi, tule mukaan tapahtumiin tai ota yhteyttä.

ALUEELLAMME TOIMII YLI SATA KOKOOMUSYHDISTYSTÄ, joihin lukeutuu lukuisia Kokoomusnaisten, Kokoomusnuorten ja Kokoomusopiskelijoiden yhdistyksiä. Kansanedustajasi alueeltamme ovat Saara-Sofia Siren, Anne-Mari Virolainen, Petteri Orpo ja Ilkka Kanerva.

 

 

Ajankohtaista

The National Coalition Party of Southwest Finland wants to reach audiences also in english! As the municipal elections draw near, we will be posting political content and most of the written content also in english. Follow our page to stay up to date on politics of Southwest Finland. 💙

Read more about municipal elections in english: https://vaalit.fi/en/municipal-elections

Read more about the functions of municipalities in english: https://www.localfinland.fi/functions-municipalities-and-joint-municipal-authorities

(SUOMI)
Varsinais-Suomen Kokoomus haluaa tavoittaa yleisöjä myös englanniksi! Kunnallisvaalien lähestyessä julkaisemme poliittista sisältöä ja suurimman osan kirjoitetusta sisällöstä myös englanniksi käännettynä. 💙

Tietoa kuntavaaleista englanniksi löydät täältä: https://vaalit.fi/en/municipal-elections

Tietoa kunnan tehtävistä englanniksi löydät täältä: https://www.localfinland.fi/functions-municipalities-and-joint-municipal-authorities
...

38 0

Kokoomuslaisessa kunnassa elämä on aktiivista. Ihmiset liikkuvat ja harrastavat. Kunta tarjoaa puitteet: lenkkipolut, hiihtoladut, avannot ja luontopolut. Ja mieluiten reippaassa ja avoimessa yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa.

Siksi sydän on oikealla. 💙

(ENG)

Life is active in a coalition party municipality. People move and exercise. The municipality offers a setting: jogging trails, ski tracks, iceswim openings and nature trails. And preferably in brisk and open cooperation with clubs and organizations.

That's why the heart beats on the right. 💙

#kuntavaalit #kuntavaalit2021 #kokoomus
...

34 0

Varsinais-Suomen alueella on aina ollut laaja kirjo kulttuuri- sekä musiikkialan tapahtumia. Tapahtuma-alojen ammattilaiset ovat mahdollistaneet suuret rock-festivaalit, kansainväliset purjevenekilpailut sekä lukuisat markkinat. Nyt koronan myötä moni artisti, tausta- ja tukityöntekijä sekä ravintola-alan ammattilainen joutuu elämään epävarmuudessa.

Kulttuuri ei saa kuolla koronaan.

Tämän takia kokoomuksen Paula Risikko on tehnyt vaatimuksen tapahtuma-alojen exit-suunnitelmasta. Suunnitelman tarkoituksena olisi ennakoida kesän tapahtumien järjestämistä turvallisesti.

”Pitää lähteä siitä, miten tapahtumien järjestäminen on turvallista, eikä vain siitä, miten tätä voitaisiin rajoittaa", kansanedustaja tiivistää Helsingin Sanomien haastattelussa.

(ENG)

There has always been a wide range of culture and music events in Southwest Finland. Event professionals have made it possible to attend large rock festivals, international sailing boat competitions and many markets. Due to the corona pandemic many artists, background workers and catering professionals have to now live in uncertainty.

Culture must not die because of corona.

This is why Paula Risikko of the coalition party has made a demand for an corona-exit plan for the event management industry. The purpose of the plan is to advance the organizing of summer events safely.

The MP summarizes in an interview with Helsingin Sanomat that it should be figured out how events can be organized safely instead of just restricting them.
...

38 0

Kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja. Siitä taasen kertyy jaettavaa, jolla voidaan ylläpitää palveluja, pitää huolta turvallisuudesta, viihtyvyydestä, ympäristöstä ja harrastusmahdollisuuksista.

Siksi sydän on oikealla. 💙

Valokuva: Anton Sucksdorff

(ENG)

When people in the municipality have premises for a good life, its heart beats, the economy is in good condition and jobs are created. This creates something to share, which can maintain services, take care of safety, comfort, environment and hobby opportunities.

That's why the heart beats on the right. 💙

Photo credit: Anton Sucksdorff

#kuntavaalit #kuntavaalit2021 #kokoomus
...

36 0

Elinkeinoelämän Keskusliiton tekemässä kuntarankingissa Turun seutukunta on sijoittunut Suomen neljänneksi vetovoimaisimmaksi seutukunnaksi yritystoiminnalle. Tulos on erinomainen ja se alleviivaakin alueellisen yhteistyön tärkeyttä vetovoimaisen yritystoiminnan rakentamisessa.

Turun seutukuntien hallitusten kokoomuslaiset puheenjohtajat tekivät viime viikolla keskustelunavauksen seudullisen yhteistyöelimen perustamisesta. Turun, Kaarinan, Raision, Liedon, Ruskon sekä Naantalin kaupunginhallitusten puheenjohtajien yhteisen kannanoton mukaan alueellinen yhteistyö on huomioitava maankäytössä ja rakentamisesessa, seudullisessa liikennejärjestelmässä, sivistyksessä ja kulttuurissa sekä seudullisessa elinvoimassa ja markkinoinnissa.

Yrittäjävetovoimainen Turun seutukunta on koko Varsinais-Suomen etu.

ENGLISH (Picture translation: Turku region <3 co-operation)

In the municipal ranking made by the Confederation of Finnish Industries, Turku region has placed Finland's fourth most attractive region in business. The result is excellent and it underlines the importance of regional cooperation in building an attractive businessregion.

Last week, the coalition party chairs of the Turku regional governments made an opening about the establishment of a regional cooperation body. According to the joint statement of the chairs of Turku, Kaarina, Raisio, Lieto, Rusko and Naantali city governments, regional cooperation must be taken into account in land use and construction, regional transport system, civilization and culture, regional vitality and marketing.

Entrepreneurial attraction for Turku region is the benefit of the entire Southwest Finland.
...

33 0

Tänään julkaistiin YLE:n ensimmäinen kuntavaaleja koskevan gallup-kyselyn tulokset. Tulos on selvä: Kokoomus on erittäin hyvissä asemissa suhteessa kuntavaalien voittoon.

Gallupin mukaan johdossa tällä hetkellä on SDP 20,3% kannatuksella, toisena perussuomalaiset 18,8% kannatuksella sekä kolmantena kokoomus 18,3% osuudella. Tilanne on lähes toisinto neljän vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin tammi-helmikuun taitteessa johdossa olleen SDP:n ja kolmantena olleen kokoomuksen ero oli tismalleen saman suuruinen, kolme prosenttiyksikköä.

Kuntavaalien ydin koostuu seuraavasta kysymyksestä: Miten pystymme hoitamaan asiamme niin, että vastakin yhteinen kakku kasvaa, yhteiset rahat riittävät ja palvelut pelaavat? Vastauksen tietävät vastuulliset, kokoomuslaiset kuntapäättäjät.

Siksi sydän on oikealla. 💙

(ENG)
Today, the results of the YLE's first poll regarding municipal elections were published. The result is clear: The National Coalition Party is in very good position in relation to the victory of the municipal elections.

According to the poll, SDP is currently in lead with 20,3 % support, second is Finns with 18,8 % support and third is the National Coalition Party with 18,3 % share. The situation is almost a duplicate of the situation four years ago, when the difference between the SDP leading in January and February and the National Coalition Party coming in as third, was exactly the same size, three percentage points.

The core of the municipal elections consists of the following question: How can we handle our business so that the common wealth grows, the shared money is enough and the services are working? Responsible, coalition-based municipal politicians know the answer.

That's why the heart beats on the right. 💙
...

72 2

Työtä saadaan lisää, kun työn etsijä löytää työn tarjoajan. Kuntien tehtävä on auttaa niitä, joille työllistyminen on syystä tai toisesta vaikeaa. Työttömiä ei pidä pyöritellä luukulta toiselle, vaan kunnan on tehtävä aidosti vaikuttavia toimia. Se onnistuu vain, kun yrityksiin ja oppilaitoksiin on tiiviit yhteydet ja yritykset otetaan mukaan ratkaisemaan ongelmia.

Siksi sydän on oikealla. 💙

Käy lukemassa kokoomuksen kuntavaaliohjelma ja lähde ehdolle:
https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-kuntavaaliohjelma-2021/

(ENG)
More work is obtained when a job seeker finds someone offering work. The municipalities must help individuals that find it challenging to be employed for one reason or another. Unemployed individuals should not be sent around from one desk to another, but instead, the municipality must take genuinely meaningful action. This is only possible when there are close connections to companies and educational institutes, and companies participate in solving problems.

That's why the heart beats on the right. 💙

Go and read the Kokoomus municipal elections program and run as a candidate:
https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-kuntavaaliohjelma-2021/

#kuntavaalit #kuntavaalit2021 #kokoomus
...

26 0

Ihmisen henkinen ja sosiaalinen pääoma ei haihdu, kun hän jää eläkkeelle.

Siksi sydän on oikealla. 💙

Käy lukemassa kokoomuksen kuntavaaliohjelma ja lähde ehdolle:
https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-kuntavaaliohjelma-2021/

Valokuva: Anton Sucksdorff

#kuntavaalit #kuntavaalit2021 #kokoomus
...

36 0

Ilman kestävää taloutta meillä ei olisi maailman parasta koulua, toimivaa terveydenhuoltoa tai hyvää joukkoliikennettä.

Siksi sydän on oikealla. 💙

Käy lukemassa kokoomuksen kuntavaaliohjelma ja lähde ehdolle: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-kuntavaaliohjelma-2021/

#kuntavaalit #kuntavaalit2021 #kokoomus
...

25 0